آشنایی با مرکز

ویژگی ها و امکانات

 این مرکز در بلوک یک ساختمان دانشکده ادبیات و علوم انسانی با فضای آموزشی بسیار مناسبی در دو طبقه با زیربنای 1224 متر مربع واقع شده است. طبقه همکف دارای 4 کلاس درس به متراژ هرکدام 100 متر و طبقه اول دارای پنج آزمایشگاه فعال و یک آزمایشگاه در حال تکمیل با متراژ 510 متر مربع و اتاق مهمانان ویژه است.

با بهره­ گیری از پیشرفته ترین امکانات آزمایشگاهی و به­روزترین نرم ­افزارهای آموزش زبان این مرکز نقش بسیار مهمی در آموزش زبان فارسی به علاقه مندان غیر فارسی زبان شمال کشور به صورت حضوری و تمام دنیا به صورت مجازی دارد.   

 

 

آزمایشگاه/ Laboratory