دوره تربیت مدرس آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

دوره تخصصی تربیت مدرس زبان فارسی با هدف تربیت مدرسان زبان فارسی و ایجاد مهارت های حرفه ای آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان طراحی شده است. طول دوره بین 12 تا 16 هفته آموزشی خواهد بود. دانشجو مدرسان درس های زیر را خواهند خواند:

 

 

در پایان دوره، آزمون جداگانه ای برای هر درس برگزار خواهد گردید. نمره قبولی در آزمون 12 (دوازده) می باشد. در پایان دوره، پس از کسب نمرات لازم و قبولی در آزمون های نهایی، گواهینامه شرکت در دوره با ذکر مشخصات کامل شرکت کننده، تاریخ شروع و پایان دوره، نمره کسب شده به زبان فارسی و با امضای رئیس مرکز و ریاست دانشگاه صادر می شود.

در صورتی که دانشجو مدرسی نتواند در یک یا چند درس نمره قبولی کسب کند، باید همان درس ها را با پرداخت شهریه فقط همان دروس، در دوره بعدی بگذارند. در غیر این صورت هیچ گونه گواهی صادر نخواهد شد.

امکان صدور گواهینامه به زبان انگلیسی با قبول پرداخت هزینه های مرتبط از طرف متقاضی وجود دارد.