دوره های آزاد آموزش زبان فارسی

این دوره برای کسانی طراحی شده است که به هر دلیل نیاز به یادگیری زبان فارسی دارند . این دوره در سه سطح پایه، میانی و پیشرفته در سه ترم دو تا سه ماهه برگزار خواهد شد. این زبان آموزان باید در امتحان تعیین سطح دانش زبان فارسی شرکت کنند بجز اینکه تمایل داشته باشند از دوره پایه آغاز کنند. در پایان هر دوره، به زبان آموزان گواهی شرکت در دوره و گذراندن دوره داده می شود. 

دوره پایه

این دوره در 10 هفته آموزشی برگزار می گردد.

 

 

دوره میانی

این دوره در 10 هفته آموزشی برگزار می گردد.

 

 

دوره پیشرفته

این دوره در 10 هفته آموزشی برگزار می گردد.